Ömtåliga konstruktioner, tio häften

Åsa Andersson Ömtåliga konstruktioner, tio häften

Åsa Andersson Ömtåliga konstruktioner, tio häften (framsida kassett)

Åsa Andersson Ömtåliga konstruktioner, tio häften (detalj)

Mini-biblioteket, Ömtåliga konstruktioner, tio häften, av Åsa Andersson innehåller tio häften i en präglad kartongkassett. Häftena utgör olika poetiska rum med bilder och texter vilka skapar en konceptuell och associativ spelplats.

Titlar på häftena:
Körsbärsblomssanatoriet, Dawn Chorus, Hiroshima Blossom Keepers, Shakkei – Lånade landskap, Utdrag ur Tedagbok, Krigsbarnet – Pärlor, Kiosken, Broar, Konceptuell intimitet, Klippdocksträdet

Film som visas exempel på fem häften.

Häftena kan locka läsare inom bl.a. bildkonst, artist’s books, litteratur, existentiell filosofi, estetik, den japanska tevärlden – men förhoppningsvis också helt andra personer. Ambitionen är att kassetten med sina tio häften är något vackert, poetiskt att dras till, med allvar. Och att häftenas innehåll ska väcka lust till förnimmelser och varsamhet.

Bilderna är dokumentära eller iscensatta, ibland dubbelexponerade fotografier, grafik, konstobjekt och teckningar. Texterna blandar essä, prosa och kortdikt.

Ömtåliga konstruktioner, tio häften
Bild och text av Åsa Andersson 2019
Puderfilosofi
Upplaga på 500
ISBN 978-91-639-8908-7
Formgivning: Gabriel Kanulf och Andrejs Ljunggren
Tryck av Göteborgstryckeriet
© Åsa Andersson 2019
Tryckt med stöd av Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Övrig information:
Totalt 376 sidor, storlek 113 mm x 178 mm x 30 mm (kassettens djup)
Inlagorna är i färg
Språket är svenska

Publikationen ges ut inom ramen för Puderfilosofi, vilket både är ett namnet på ett företag och ett samlande begrepp för en konstnärlig praktik.

Publikationen beviljades litteratur- och distributionsstöd från Kulturrådet, juni 2020.

Kontakt: puderfilosofi (at) gmail.com

Kan köpas bl.a. genom Konst-ig Konstbokhandel, Kalmar Konstmuseum, Malmö Konsthall Bokhandel, Rum för papper i Göteborg, Uppsala Konstmuseum.

Japansk kaka serverad under boksläpp den 11 mars 2020 på Konst-ig Konstbokhandel. Konditor och fotograf: Yuko Åkerlind Moriyama, hinata.eu

Short description av Ömtåliga konstruktioner, tio häften (Fragile Constructions, ten booklets):
The titles of the booklets are: Körsbärsblomssanatoriet, Dawn Chorus, Hiroshima Blossom Keepers, Shakkei – Lånade landskap, Utdrag ur Tedagbok, Krigsbarnet – Pärlor, Kiosken, Broar, Konceptuell intimitet, Klippdocksträdet.
(Approx. translation: The Cherry Blossom Sanatorium, Dawn Chorus, Hiroshima Blossom Keepers, Shakkei – Borrowed Landscapes, Extract from Tea Diary, The War Child – Pearls, The Kiosk, Bridges, Conceptual Intimacy, The Cutout Paper Tree).

A film that shows five of the booklets.

The booklets can entice readers within visual arts, artist’s books, literature, existential philosophy, aesthetics, the Japanese tea world – but hopefully also other people. The ambition is that the slipcase with its ten booklets is something beautiful, poetic to be allured to, with seriousness. And that the content of the booklets should awake a desire for perception and tenderness.

The images are documentary or staged, sometimes double-exposed photographs, graphic prints, art objects and drawings. The texts mix essay-writing, prose and short poems.

 

Molnsinne

Häftet Molnsinne innehåller processanteckningar från det experimentella butiksprojektet på Verkstad konsthall i Norrköping 27 nov-18 dec 2021.
Bild och text: Åsa Andersson
Formgivare: Josefin Carlen och Elin Nilsson.
200 ex 
Tryck: TMG Stockholm
Tryckt med stöd av Kulturrådet och Norrköpings kommun.

Andra publikationer

Åsa Andersson All the Blossoms in My Flat

Åsa Andersson, Sea-Fiction, diabildsserie, 2003

Åsa Andersson Sea Fiction, artist’s book 2003

Synopsis: “The chapter, Interpretive Flow: A 1930’s Trans-cultural Architectural Nexus by Åsa Andersson, sets up a speculative and imaginative dialogue between a Swedish functionalist summer cottage (designed by the Architect Georg Scherman in 1934-36) and aspects of Japanese traditional and modernist aesthetics pertaining to architecture and the tea ceremony. It also draws on fairytale hut constructions, literature, philosophy, artworks and contemporary architecture. The aim is to highlight manifestations of ’borrowed landscapes’ [shakkei] and manifold representations of the open-air-room [friluftsrum]. I am arguing that the summer cottage provides a kind of teaching, and also testing, of our need for these fragile and transient spaces.”

  • Fotografier i serien Writing Water in its Absence och text i boken Shifting Horizons
 
  • Avhandling – Staffordshire University, UK, 1999

Åsa Andersson – Intimations of Intimacy; Phenomenological Encounters Between Contemporary Art and Philosophy

”The thesis engages with the interdisciplinary relationship between the fields of Fine Art and Philosophy. The argument is based around how intimations of intimacy give themselves differently than through the use of instrumental languages and traditional visual representations of the intimate as equated with sexuality, the private and the domestic.

By mainly drawing on the later writings of Gaston Bachelard, Martin Heidegger and Emmanuel Levinas, I am investigating the ’world-building’ capacities of intimacy and its inherent vulnerability. By the introduction of the German term Innigkeit which evokes a wider understanding of the term intimacy, there is a discussion of the invisible and unpredictable qualities of alterity which are experienced in the sensible and intimate encounter. Because instrumental language fails to render these ephemeral and intimating aspects there is, through different phenomenological analyses of intimacy, an exploration of an adequate language for discussing it. Through exploring how intimacy is a lived quality there is a suggestion of the need for a poetic and imaginative relationship to the world and to a language out of which intimacy might occur. Due to the delicacy of this event the ethical implications of approach and comportment are also addressed.

The encounters with intimacy are investigated through an exploration of different in-between spaces. Through setting up three ’phenomenological laboratories’ I discuss experiential accounts of the immersement in glasshouses and secret gardens, spaces between skin and clothing, as well as the relation between powder and skin. Through also discussing the encounters with some carefully selected contemporary art works, my own and others, I explore how intimacy emerges in the sensorial relationship between viewer and work. I focus in particular on installations and site-related art through which I draw out a discussion of how intimacy can be compared to an elemental medium by which we are affected.

From my interdisciplinary position I trace diverse forms of expressions of intimacy by responding to these different ’sites’ of enquiry. This approach leads into a reconsideration of intimacy and how it can be understood in a manner which is more enriching than the everyday understanding of the term.”