Filosofikafé

2018-2023 höll jag regelbundna filosofikaféer på Aspuddens bibliotek (fysiskt på plats eller online) varje vår och höst (samarbete mellan Aspuddens bibliotek, ABF Stockholm och Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis).

Åsa Andersson

Teman som tagits upp på mina filosofikaféer: Gulliga djur?, Medmänsklighet, Luftslott, Paradiset, Folktro, Samvetets värld, Förståelse, Att välja, Filosofiskt liv, Det perfekta och icke-perfekta, Ljus och mörker, Fredliga förhållanden, Närhet och distans, Förändring, Din plats på jorden, Rum, Ansvar, Hållbarhet, Aktivism, Förhandla, Svarta hål, Tillit, Tradition, Förvandling, Livstid, Gåtor, Maktens uttryck, Att gå i egna tankar.

Länk till SSFP