Installation

Åsa Andersson Molnsinne butik, Verkstad konsthall Norrköping 2021

Min byggda miljö Molnsinne, var ett experimentellt konstnärligt butiksprojekt på Verkstad konsthall i Norrköping, mellan 27 november 2021-29 januari 2022. Totalt deltog 16 konstnärliga utövare med verk skapade på tema moln. Åsa Andersson, Miro Burman, Elizabet Christiansson, Åsa Elmstam, Ulla Fredriksson, Kajsa G Eriksson, Anders Gudmundsson, Anx Kupiainen, Kristin Larsson, Britt-Marie Ohlsson, Elisabeth Ottebring, Eva Skärlund, Sonja Strömkvist, Hlif Thorisdottir, Desireé Urga, Sarah Wallgren Sarita.

Länk till publikationen ”Molnsinne” som innehåller processanteckningar

Åsa Andersson, Molnsinne butik, Verkstad konsthall Norrköping 2021

Åsa Andersson Lyktbrunn, Kina slott, biblioteket, 2021. Foto: Karin Björkquist

Åsa Andersson Lyktbrunn, Kina slott, biblioteket, 2021. Foto: Karin Björkquist

Hälsning till två affärer

Den 7 augusti 2020 utförde jag en skyltfönster-målning på Kaggensgatan i Kalmar, på initiativ av Kalmar kommun/Kalmar City. Motivet är en hälsning till två affärer som fanns på samma gata när jag var barn: Signe Kullzens Pappershandel och Kalmar Skeppshandel.

Åsa Andersson 2020