Puderfilosofi

Åsa Andersson ”Hashigakari” serie

Puder kan vara den tunnaste barriären, en sårbarhet, mellan en kropp och den värld den är del av. Konstnärligt görande och filosofi kan vara vägar för att undersöka verkligheten, de hårda gränserna, men även drömmarna, förnimmelserna och allt det som överskrider. Gaston Bachelard talade om ”dröm-fysik” vilket är ett besläktat uttryck.

Powder may be the thinnest barrier, a vulnerability, between a body and the world it is part of. Artistic processes and philosophy may be ways to explore reality, the hard boundaries, but also dreams, perceptions and all that transcends. Gaston Bachelard speaks about ”dream-physics” which is a related term.


/Åsa Andersson