Puderfilosofi

Åsa Andersson ”Hashigakari” serie

Puder kan vara den tunnaste barriären, en sårbarhet, mellan en kropp och den värld den är del av. Mitt konstnärliga görande i bild och text, te och filosofi är vägar för att undersöka verkligheten, de hårda gränserna, men även drömmarna, förnimmelserna och allt det som överskrider. Filosofen Gaston Bachelard talar om ”dröm-fysik” vilket är ett besläktat uttryck.

Powder may be the thinnest barrier, a vulnerability, between a body and the world it is part of. My artistic practice in image and text, tea and philosophy, are ways to explore reality, the hard boundaries, but also dreams, perceptions and all that transcends. The philosopher Gaston Bachelard speaks about ”dream-physics” which is a related term.


/Åsa Andersson