ISBN 978-91-639-8908-7

Presentationsbild, Ömtåliga Konstruktioner, tio häften, Åsa Andersson