CV

Åsa Andersson bor i Stockholm. Kontakt: powder4context (at) hotmail.com
Instagram: puderfilosofi
Innehar F-skattsedel

Konstnärlig utbildning

1996-99  PhD Fine Art & Philosophy: Intimations of Intimacy; Phenomenological Encounters Between Contemporary Art & Philosophy, Stoke-on-Trent, Staffordshire University
1994-95  MA Fine Art, Staffordshire University
1988-91  Grafikskolan i Stockholm
1987-88  Nyckelviksskolan, textil, Stockholm
1986-87  Grundläggande konstnärlig utbildning, Virginska skolan, Örebro
1985-86  Örebro Konstforum (föregångare till Örebro Konstskola)

Annan utbildning (urval)

2017-18  Praktisk filosofi, Stockholms universitet (24 hp)
2013-14  Det existentiella samtalet, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola (30 hp)
2010       Konstpedagogik, Konstfack (med Elisabeth Skoglund) (15 hp)
2009       Bilderboken, GDI, Konstfack, (3 hp)
2007-09  Nordens Folkhögskola, Biskops-Arnö, Nordens Författarskola (delvis deltid)
2005-07  Japanska, Stockholms universitet (60 hp)
2002       Postgrad Teaching Qualification, Higher and Professional Education, Staffordshire University
1992-94  Konstvetenskap, Stockholms universitet (60 hp)

Anställningar och uppdrag (urval)

2010-    pågående  Forskningskoordinator, Kungl. Konsthögskolan (100% från maj 2011)
2020     Demonstration av japansk teceremoni vid Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
2019     3-dagar introduktionskurs i japanskt träsnitt, Folkuniversitetets lokaler, Umeå
2018     3-dagar introduktionskurs i japanskt träsnitt, Etnografiska museet, Stockholm
2017     3-dagar introduktionskurs i japanskt träsnitt, Nordingrå, Myller Kultur & Händelser
2014     Grafikworkshop för konstpedagoger vid Waldemarsudde
2014     Grafiska Sällskapets programgrupp (ideellt arbete) för medlemskvällar: Eftertryck: Film, Eftertryck: Mikroföreläsningar, Eftertryck: Samlingar
2013     Artist’s books, 7.5 hp masterkurs vid Konstfack, undervisade med Lina Nordenström
2008-13 Bussförare, Flygbussarna AB, deltid
2012      Artist’s books, seminarium, Kulturvetarlinjen, Stockholms universitet
2012      Artist’s books, workshop, undervisade tillsammans med Lina Nordenström, MM & Lava K
2012      Opponent, 50% doktorandseminarium, Katji Lindberg, Universitet i Nordland, Bodø, Norge
2011      Artist’s books, 7.5 hp masterkurs vid Konstfack, undervisade med Lina Nordenström
2010      Jurymedlem för Getfotsfondens grafikstipendium
2010      Intern examinator för två disputationer, Leeds Metropolitan University
2001-maj 2010 50% Associate Senior Lecturer vid The Leeds School of Contemporary Art & Graphic Design, Leeds Metropolitan University. Undervisade på kurserna BA (Hons) Contemporary Art Practices (tidigare Art & Design) och MA in Contemporary Fine Art Practice samt Postgraduate Research Supervision (till 2013) samt 2008 sep-maj 2010, 0.3 Research Awards Coordinator. Lämnade lektorsanställningen pga tjänst i Stockholm. Handledde fyra doktorander fram till godkänd disputation.

Jag arbetar sedan flera år ibland i tehuset Zui-Ki-Tei vid Etnografiska museet, tillsammans med kollegor från Japanska Thesällskapet, samt bidrar till koordineringen av föreningens publika föredragsprogram vid samma museum.

Utställningar, texter, föredrag, konferenser, artist-in-residence (urval ca 10 år bakåt)

2020
Här vill jag vara (hälsning till Signe Kullzens Pappershandel och Kalmar Skeppshandel), Målning av stort skyltfönster, Kaggensgatan, Kalmar (uppdrag Kalmar City/Kalmar kommun)
Isolering I Kommunikation, 2-14 juni, Färgfabriken, Stockholm, curatorgrupp Muskot (läs Omkonst)
OpenWindow 9-10 maj, installation i två lägenhetsfönster (#openwindowhjorten)
Ömtåliga konstruktioner, tio häften – boksläpp på Konst-ig Konstbokhandel, Stockholm, 11 mars

2019
Ömtåliga konstruktioner, tio häften, publikation (färdigställd 20191231)
20 Coastal Stations, grupputställning, Grafiska Sällskapet, Stockholm
Xylon, grupputställning, Jakobsbergs konsthall
Observations of Lightness, text i Culture and Dialogue, volume 7

2018
Bristningar, katalogtext till Föreningen för Grafisk Konst

2017
Upplaga 30, träsnitt, Tid, Karolinska Institutets Nobelkommitté/Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, ges till prisvinnare i medicin
Xylon, Galleri Kretsen, Södertälje
Skogsnära och Bortom…, Lagårn i Ullsta, Stjärnhov, tillsammans med Sonja Strömkvist och Mats Andersson
20 Coastal Stations, grupputställning, Bodø konstförening, Norge
Skogsnära, Kungsörs Konstförening, tillsammans med Sonja Strömkvist och Mats Andersson
Fjärilstid – katalogtext om konstnär Chun Lee Wang Gurt till Föreningen för Grafisk Konst

2016
20 Coastal Stations, grupputställning, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde, Norge
Skogsnära, Konstmagasinet, Katrineholm, tillsammans med Sonja Strömkvist och Mats Andersson

2015
Installation: Körsbärsblomssanatoriet, OpenART 2015, Örebro
Föredrag: Körsbärsblomman i ord, te och bild, Etnografiska museet
Eftertryck: Print Acts – koordinator för Grafiska Sällskapet på Supermarket Art Fair 2015 och eget performance: Körsbärsblomssanatoriet, Stockholm
Föredrag: Rummens intimitet – traditionella japanska träsnitt, 2015 årsmöte, Föreningen för grafisk konst
Presentation vid Letterpress – seminarium, maj, Grafikverstaden, Godsmagasinet, Uttersberg
Upplaga: Harvesting the Dawn, International Print Exchange: Passing from Here to There, Colorado, US
18 dagars resande mokuhanga artist-in-residence 20 Coastal Stations i Norge

2014
Utställning: Getfotsfondens jubileumsutställning, Grafiska Sällskapet
Utställning: CFF Salong 2014, Centrum för fotografi, Stockholm
Utställning: 20 Coastal Stations, Project presentation at Chiyoda Art Space, part of The International Mokuhanga Conference 2014, Tokyo
Text: Close to Magic: 20 Coastal Stations and Mokuhanga
Text: om Marja-leena Sillanpää, Föreningen för grafisk konst (katalog i 2015 års portfölj)
Slussen – en hjärtefråga, 5 olika affischer till Kulturtavlorna, Stockholms Stad och utställning på Grafiska Sällskapet
Text: 10 personliga ingångar: konstnärlig forskning, gestaltning och artist’s books, in Grafiknytt
Föredrag: Shiki – en poetisk förflyttning mellan årstiderna, Etnografiska museet

2012
Utställning: Beyond Japan: International Takes on Moku Hanga, group show, Beth Cullom Gallery, US
Upplaga: Listening to the shipping forecast, träsnitt, 20 artist portfolio, US

2011
Separatutställning: Hashigakari, Grafiska Sällskapet (foto, skulptur, grafik)
Föredrag: Att skära flyktighet, Etnografiska museet
Text: Interpretive Flow: A 1930’s Trans-cultural Architectural Nexus, kapitel i Architecture in the Space of Flows, editors: A. Ballantyne och Chris L. Smith, utgiven av Routledge
Utställning: Play, tillsammans Elisabeth Ödmann, Fullersta Bio Konsthall, Huddinge
Föredrag: The Intimacy of Space in Traditional Japanese Woodblock Prints and Contemporary Art, vid konferens 1st International Mokuhanga Conference, Awaji och Kyoto, Japan

2010
Föredrag: Att skära flyktighet, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
Föredrag: Translations into Intimacy: The Play Between Distance and Proximity in Photography,Text and Book Works, på konferens Writings of Intimacy in the Twentieth and Twenty-first centuries, Loughborough University, UK

Stipendier mm:

2020       Kulturrådet, Litteratur- och distributionsstöd, kategori bildverk för Ömtåliga konstruktioner,
tio häften
2016       Stiftelsen Längmanska kulturfonden (tryckstöd beviljat 2016, publikation 2019)
2008       Helge Ax:son Johnsons Stiftelse (för 8 veckors träsnittskurs/residence, Japan)
2008       Ivan och Anders Tengboms Nämnd (till bildavgifter, kapitel om arkitektur, se 2011)
2005       Leeds Metropolitan University, UK, Research Grant (14 dagars resa till Japan)
2004       Arts Council England Yorkshire, UK, Research and Development Grant (fotografi)
2001       Arts Council England, West Midlands Art, Research and Development Grant
1994       Getfotsstipendiet (grafik)

Konstverk inköpta eller samlade av (urval):

Norrköpings Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Nationalmuseum, Örebro Läns Landsting, Kalmar Konstförening, Sörmlands Museum, Falkenbergs Kommun, Statens Konstråd, Stadsmuseet, WSP Konsulter, Danske Bank Konstförening, Department of Health vid Staffordshire University, Winchester Art Library, Special Collections at the University of Colorado-Boulder, USA

Medlemsskap:

2017-        Medlem i Xylon, svenska sektionen, https://www.facebook.com/xylonsverige
2013-18 Styrelseledamot: Föreningen för grafisk konst, http://ffgrafiskkonst.se
2011-        Medlem i Centrum för fotografi, www.centrumforfotografi.com
2010-        Sekreterare 9 år, Vice ordförande sedan 2019: Japanska Thesällskapet, Urasenkeskolan,  http://infojapanskathesallskapet.blogspot.se
1993-        Medlem i Grafiska Sällskapet, www.grafiskasallskapet.se