Ömtåliga Konstruktioner, tio häften

 

Åsa Andersson, Ömtåliga Konstruktioner, tio häften

Åsa Andersson, Ömtåliga konstruktioner, tio häften (framsida kassett)

Åsa Andersson, Ömtåliga Konstruktioner, top häften (detalj)

Mini-biblioteket, Ömtåliga konstruktioner, tio häften, av Åsa Andersson innehåller tio häften i en präglad kartongkassett. Häftena utgör olika poetiska rum med bilder och texter vilka skapar en konceptuell och associativ spelplats.

Titlar på häftena:
Körsbärsblomssanatoriet, Dawn Chorus, Hiroshima Blossom Keepers, Shakkei – Lånade landskap, Utdrag ur Tedagbok, Krigsbarnet – Pärlor, Kiosken, Broar, Konceptuell intimitet, Klippdocksträdet

Häftena kan locka läsare inom bl.a. bildkonst, artist’s books, litteratur, existentiell filosofi, estetik, den japanska tevärlden – men förhoppningsvis också helt andra personer. Ambitionen är att kassetten med sina tio häften är något vackert, poetiskt att dras till, med allvar. Och att häftenas innehåll ska väcka lust till förnimmelser och varsamhet.

Bilderna är dokumentära eller iscensatta, ibland dubbelexponerade fotografier, grafik, konstobjekt och teckningar. Texterna blandar essä, prosa och kortdikt.

Ömtåliga konstruktioner, tio häften
Bild och text av Åsa Andersson 2019
Puderfilosofi
Upplaga på 500
ISBN 978-91-639-8908-7
Formgivning: Gabriel Kanulf och Andrejs Ljunggren
Tryck av Göteborgstryckeriet
© Åsa Andersson 2019
Tryckt med stöd av Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Övrig information:
Totalt 376 sidor, storlek 113 mm x 178 mm x 30 mm (kassettens djup)
Inlagorna är i färg
Språket är svenska

Publikationen ges ut inom ramen för Puderfilosofi, vilket både är ett företag och ett samlande begrepp för en konstnärlig praktik.

Publikationen beviljades litteratur- och distributionsstöd från Kulturrådet, juni 2002.

Kontakt: powder4context (at) hotmail.com

Kan köpas bl.a. genom Konst-ig Konstbokhandel, och på Kalmar Konstmuseum, Malmö Konsthall Bokhandel.

Japansk kaka serverad under boksläpp den 11 mars 2020 på Konst-ig Konstbokhandel. Konditor och fotograf: Yuko Åkerlind Moriyama, hinata.eu

Short description av Ömtåliga konstruktioner, tio häften (Fragile Constructions, ten booklets):
The titles of the booklets are: Körsbärsblomssanatoriet, Dawn Chorus, Hiroshima Blossom Keepers, Shakkei – Lånade landskap, Utdrag ur Tedagbok, Krigsbarnet – Pärlor, Kiosken, Broar, Konceptuell intimitet, Klippdocksträdet.
(Approx. translation: The Cherry Blossom Sanatorium, Dawn Chorus, Hiroshima Blossom Keepers, Shakkei – Borrowed Landscapes, Extract from Tea Diary, The War Child – Pearls, The Kiosk, Bridges, Conceptual Intimacy, The Cutout Paper Tree).

The booklets can entice readers within visual arts, artist’s books, literature, existential philosophy, aesthetics, the Japanese tea world – but hopefully also other people. The ambition is that the slipcase with its ten booklets is something beautiful, poetic to be allured to, with seriousness. And that the content of the booklets should awake a desire for perception and tenderness.

The images are documentary or staged, sometimes double-exposed photographs, graphic prints, art objects and drawings. The texts mix essay-writing, prose and short poems.