Puderfilosofi

Puderfilosofi står för ett förhållningssätt som handlar om att uppmärksamma även det finkorniga. Det som knappt syns men kan sägas utgöra ett kitt. Det som till och med kan vara explosivt.

Puder kan vara den tunnaste barriären, en sårbarhet, mellan en kropp och den värld den är del av. Filosofi kan vara en väg för att undersöka verkligheten, de hårda gränserna, men även drömmarna, förnimmelserna och allt det som överskrider. Gaston Bachelard talade om ”dröm-fysik” vilket är ett besläktat uttryck.

Jag gör bilder och texter i detta tanke- och handlingslandskap.

 

Puderfilosofi (Powder Philosophy) speaks of an attitude that also attends to fine matter. That which may hardly be detectable yet can be said to provide a putty. It might even be explosive.

Powder may be the thinnest barrier, a vulnerability, between a body and the world it is part of. Philosophy may be a way to explore reality, the hard boundaries, but also dreams, perceptions and all that transcends. Gaston Bachelard speaks about ”dream-physics” which is a related term.

I make images and texts in this terrain of thinking and acting.

/Åsa Andersson